Eesti äriühingu osade müük: Põhjalik juhend

nov. 20, 2023 | Äritegevus, Eesti, Juhend

Kas te kaalute oma Eesti ettevõtte osade müüki? Omanikuõiguse üleandmise protsess võib tunduda hirmutav, kuid õigete teadmiste ja juhendamise korral võib see olla lihtne ja tõhus protsess. Selles põhjalikus juhendis tutvustame erinevaid võimalusi Eesti äriühingu osade müümiseks, sealhulgas volikirja kasutamist. Olenemata sellest, kas olete Eesti asutaja või e-resident, anname teile vajalikku teavet, et selles protsessis edukalt orienteeruda.

Osade üleandmine koos isikliku visiidiga notari juurde

Üks traditsiooniline viis Eesti äriühingu osade võõrandamiseks on notariaalne tehing. Selle meetodi puhul külastavad kõik tehingu osapooled võõrandamise lõpuleviimiseks Eestis asuvat notarit. Kuigi see protsess võib olla suhteliselt kiire, nõuab see kõigi osalejate füüsilist kohalolekut. Järgnevalt on esitatud notariaalse tehingu kaudu toimuva osade võõrandamise põhietapid:

Teabe saamine asjaosalistelt: Enne Eestisse minekut on oluline koguda kogu vajalik teave ettevõtte ja selle omanike kohta. See hõlmab selliseid andmeid nagu passifoto, e-posti aadressid, telefoninumbrid ja omanike ja juhtide elukoha aadressid.

Kohtumine notari juures: Kui vajalikud andmed on kogutud, saab kokku leppida kohtumise notari juures. On väga oluline broneerida see kohtumine ette, et tagada sujuv protsess.

Dokumentide ettevalmistamine: BBCTallinn valmistab ette Eesti ettevõtte üleminekuks vajalikud dokumendid. Selles etapis rõhutatakse, kui oluline on saata kogu vajalik teave vähemalt 10 päeva enne kavandatud Eestisse minekut.

Dokumentide läbivaatamine: Kui kõik dokumendid on koostatud ja saadud, saadab notar müügilepingu projekti. On väga oluline vaadata see dokument läbi, et tagada kogu teabe õigsus. BBCTallinn abistab ettevalmistatud dokumentide läbivaatamisel ja tagab, et kõik vajalikud muudatused edastatakse notarile.

Notari külastamine: Pärast dokumentide läbivaatamist lähevad kõik osapooled notari juurde, et allkirjastada ettevalmistatud taotlus ja viia üleandmisprotsess lõpule.

Üleandmise lõpuleviimine: Viie päeva jooksul pärast notari külastamist on omandiõiguse üleminek lõpule viidud ja eelmine omanik ei ole enam ettevõttega seotud.

See meetod sobib ideaalselt osaniketele, kes on valmis isiklikult notarisse tulema, et tagada tehingut.

Osade ülekandmine ilma isikliku visiidita notari juurde

Eesti äriühingu osasid on võimalik võõrandada ilma isikliku visiidita Eesti notari juurde. See meetod pakub paindlikumat ja sujuvamat lähenemist. Siiski on oluline märkida, et sellise võõrandamise puhul peavad olema täidetud teatavad tingimused. Siin on ülevaade osade võõrandamise protsessist ilma notariaalse tõestamiseta:

Koostöö tingimuste täitmine: Enne ülekandmisprotsessi algatamist tuleb täita kõiki koostöötingimusi ja tasuda BBCTallinnale nõutavad tasud.

Dokumentide esitamine: Osanikud või nende esindajad peavad esitama fotod oma passist ja esitama andmed üleantava ettevõtte kohta.

Volikirja koostamine: BBCTallinn esitab saadud dokumentide ja teabe põhjal näidisvolitused inglise, eesti või vene keeles. Need volikirjad peavad olema tõestatud osanike riigi notari poolt ning mõne riigi puhul ka apostilliga.

Volikirjade tõestamine ja tõlkimine: Sõltuvalt osaniku riigi nõuetest tuleb volikirjad tõlkida riigikeelde ja tõestada notari poolt. Mõned riigid võivad aktsepteerida ingliskeelseid dokumente, samas kui teised nõuavad tõlkeid.

Originaaldokumentide saatmine: Kui volikirjad on kinnitatud ja tõlgitud, tuleb need saata kulleriga BBCTallinnale edasiseks töötlemiseks. Meie poolt tõlgime dokumendid eesti keelde ja teeme tehingu notari juures.

Ülekande lõpuleviimine: Eesti ettevõtte ülemineku protsess võtab tavaliselt umbes viis päeva pärast dokumentide allkirjastamist notari juures. Pärast seda ajavahemikku on uus osanik ametlikult seotud äriühinguga.

Osade võõrandamine ilma isikliku visiidita pakub suuremat paindlikkust, eriti mitteresidentide jaoks. Siiski on väga oluline järgida kõiki õiguslikke nõudeid ning tagada dokumentide nõuetekohane tõestamine ja tõlkimine.

Osade ülekandmine e-Notari kaudu

Teine võimalus Eesti äriühingu osade või osade ülekandmiseks on e-Notari kaudu. See meetod on ideaalne e-residentsuskaardi või kohaliku ID-kaardiga osaniketele.

Peamine erinevus traditsioonilisest osade müügist seisneb selles, et see tehing toimub internetis. Ettevõtte osanikud peavad selle müügi teostamiseks kasutama oma e-residentsust või kohalikku ID-kaarti.

Oluline on märkida, et enne seda müüki on vaja koostada ja saata kõik vajalikud dokumendid notarile, et seda tehingut läbi viia.

See uue osaniku lisamise veebipõhine meetod pakub mugavust ja tõhusust, välistades vajaduse notari külastuste või keeruliste osade ülekandmise protseduuride järele. Protsessi õigsuse ja seaduslikkuse tagamiseks on oluline pöörduda professionaalse abi poole.

Osade ülekandmine ilma notarita

Eesti rakendas äriseadustiku muudatuse, mis võimaldab ettevõtte osade müüki ilma notarita. See murranguline muudatus lihtsustab ja kiirendab osade müügiprotsessi, vähendades notariaalse tehinguga seotud kulusid ja halduskoormust. See meetod nõuab, et osaniketel oleks kas e-residentsuskaart või kohalik ID-kaart.

Minimaalne osakapitali nõue: Notarita tehingute puhul peab äriühingu osakapital olema vähemalt 10 000 eurot ja see peab olema täielikult sisse makstud. Kui osakapital on alla selle piirmäära või kui äriühing on asutatud ilma vajalike sissemakseteta, on notari kaasamine siiski kohustuslik.

Põhikirja lisamine: Otsus loobuda notari kaasamisest peab olema selgesõnaliselt kirjas äriühingu põhikirjas. Olemasolevate äriühingute puhul võib see nõuda põhikirja muutmist.

Kirjalik kokkulepe koos jälgitavusega: Osade müük peab olema dokumenteeritud kirjalikku jälgitavust võimaldavas vormis. See võib hõlmata e-posti kirjavahetust või sõnumeid, kuigi on soovitatav vormistada kokkulepe kirjalikult, millele on alla kirjutanud nii ostja kui ka müüja. Suulised kokkulepped osade müügi kohta ei ole õiguslikult lubatud.

Täiendavad kaalutlused ja kohustused: Ettevõtte juhtkond peab viivitamata teavitama äriregistrit kõigist muudatustest osanike andmetes, et tagada uute eeskirjade järgimine. See kohustus ei kehti siiski juhul, kui samu andmeid ajakohastatakse muul viisil, näiteks notariaalselt tõestatud tehingute või Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis registreeritud aktsiate kaudu. Osanik peab viivitamatult teatama juhatusele kõikidest muudatustest osanikete andmetes. Varem ei olnud seaduses sellist osanike kohustust selgesõnaliselt sätestatud.

See viis pakub kergemini kättesaadavat teed ettevõtte osade müügiks. Täpsustatud kriteeriumidele vastates saavad ettevõtted kasu lihtsamast ja kulutasuvamast protsessist, mis soodustab paindlikkust pidevalt muutuval ärimaastikul. Ettevõtete ja osanike jaoks on väga oluline mõista ja järgida õiguslikke nõudeid, tagades sujuva ülemineku sellele paindlikumale ja mugavamale lähenemisviisile osade tehingutele.

Kokkuvõte

Eesti ettevõtte osade müümine võib olla lihtne protsess, kui seda tehakse õigete teadmiste ja juhiste abil. Olenemata sellest, kas valite mõne nimetatud meetodi, on oluline mõista konkreetseid nõudeid ja sellega seotud samme. Kui järgite käesolevas põhjalikus juhendis esitatud suuniseid, saate osade võõrandamise protsessi edukalt läbi viia ja tagada oma Eesti ettevõtte omanikeringi sujuva ülemineku.

Pidage meeles, et kui vajate abi oma Eesti ettevõtte osade müümisel, on BBCTallinn OÜ siin, et aidata. Võtke meiega juba täna ühendust, et saada rohkem teavet meie ekspertteenuste kohta osade ülekandmise hõlbustamisel ja Eesti õigusnormide täitmise tagamisel.

Muud postitused

Majandusaasta aruande audiitorkontroll

Majandusaasta aruande audiitorkontroll

Eesti ettevõtte audit on kriitiline protsess, mis tagab finantsaruannete õigsuse ja vastavuse kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. See protsess hõlmab finantsdokumentide, tehingute ja aruannete põhjalikku uurimist. Eestis tegutsevate ettevõtete jaoks on auditi...

E-kaubanduse ettevõtete raamatupidamine

E-kaubanduse ettevõtete raamatupidamine

Tänapäeva digiajastul on e-kaubandus muutnud ettevõtete tegutsemisviisi revolutsiooniliselt. See pakub tohutuid kasvu- ja laienemisvõimalusi, kuid esitab raamatupidajatele ka ainulaadseid väljakutseid. Selles blogipostituses käsitleme neid väljakutseid ja pakume...

Liituge BBCTallinnaga ja võtame teie ettevõtte uutesse kõrgustesse.

6 + 7 =

Kontakt