Juriidilised teenused

Eestis

BBCTallinn OÜ osutab Eestis juriidilisi teenuseid oma era- ja äriklientidele. Keskendudes pikaajalisele teenusele, pakuvad meie spetsialistid täielikku tuge nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele, pakkudes Eestis igasugust juriidilist nõustamist ja teenuseid.

Peamised BBCTallinna osutatavad õigusteenused Eestis hõlmavad:

Kliendi äritegevuse täielik toetamine ja projektide õiguslik toetamine. BBCTallinn pakub meie juriidilistele äriklientidele nii nende äri pikaajalist toetamist kui ka eraõiguslike projektide täielikku õiguslikku tuge, mis hõlmab näiteks Eestis mitmeid õigusteenuseid: juriidiliste dokumentide ettevalmistamine ja täitmine, tehingute ülevaatamine, nõustamine arvestage juriidiliste probleemidega ja abi konkreetse spetsialisti leidmiseks ebastandardsete ülesannete täitmiseks. Lisaks pakuvad meie spetsialistid abi tõlkimisel ja notariaalselt tõestamisel, apostillide teenindamisel ja kõigi juriidiliste dokumentide legaliseerimisel.

Meist

Tsiviilasjad

Meie spetsialistid pakuvad tsiviil- ja korporatiivsete kohtuasjade täielikku haldamist, mis hõlmab igasugust tehingutoetust, ettevõtte asutamist ja restruktureerimist, vaidluste lahendamist klientide, partnerite ja töötajatega.

Haldusjuhtumid

BBCTallinn pakub oma äriklientidele tuge haldusasjades. Näiteks klientide huvide kaitsmine haldusmenetlustes kõigil etappidel, juriidiliste dokumentide ettevalmistamine ja täitmine, avalduse ja kaebuste koostamine jne.

Esindamine kohtus

BBCTallinn pakub oma tavaklientidele esindatust kohtus igasuguste vaidluste lahendamisel kohtumenetluse kõikides riikides.

Patentide ja kaubamärkide registreerimine

Pakume abi kaubamärkide, kaubanimede ja patendi registreerimisel nii Eestis kui ka välismaal (partnerite kontorite kaudu).

Abi lubade ja litsentside saamisel

BBCTallinn pakub oma klientidele tuge ettevõtluslubade ja litsentside hankimisel teatud sektorites Eestis. Näiteks krediidi andmine, turvateenuste osutamine, alkoholi ja muude aktsiisikaupadega kauplemine, lasti vedu ja muud valitsuse kontrollitavad tegevused.

Nõustamine

Lisaks terviklikele teenustele ja õigusteenuste osutamisele pakume oma klientidele nõustamist erinevate valdkondade professionaalsete juristidega, toetades alati probleemidele õige lahenduse leidmist.

Meie aadress

BBCTallinn OÜ

Narva maantee 7, 10117
Tallinn, 10117, Estonia
Vaata kaardil

Kontaktid

Follow us