Maksud Eestis

Eesti maksusüsteemi tutvustus

Maksud

Eestis on ettevõtete jaoks ainulaadne maksusüsteem, muutes riigi sellega maksimaalselt atraktiivseks äritegevusega tegelemiseks. Eesti maksusüsteemi peamiseks eeliseks on maksu puudumine jaotamata kasumilt. Sel moel maksustatakse ainult aktsionäridele ja osanikele väljamakstavaid dividende.

Maksud Eestis

Lisaks sellele on Eestis vastavalt 2014 International Competitiveness Index  kõige konkurentsivõimelisem maksusüsteem kõikide arenenud riikide seas. Selline edu saavutati ettevõtete küllaltki madala maksumääraga, aga ka neutraalse süsteemi juurutamisega, mis soodustab taasinvesteerimist ja kapitali kogumist.

Peamised maksud Eestis

Käibemaks Eesti tehingutelt 20%
Käibemaks EL ja eksporditehingutelt 0%
Ettevõtte tulumaks 0%
Maks dividendidelt 20%
Kui kasum on saadud tütarettevõtte või ettevõtte välismaal asuva esinduse arvelt, siis vabastatakse aktsionäridele makstavad dividendid maksudest.

Kinnisvaramaks

Eestis ei ole iga-aastast kinnisvaramaksu. Selle asemel on maamaks, mille iga-aastane määr on 0,1% – 2,5% katastriüksuse maa väärtusest olenevalt piirkonnast.

Maksud palgalt

Üksikisiku tulumaks 20%
Sotsiaalmaks 33%
Töötuskindlustusmaks 4,2%

Maksud