Krüptovaluuta tegevusluba Eestis

Navigatsioon krüptoraha õiguslikus ja regulatiivses raamistikus Eestis koos BBCTallinnaga

KontaktRaamatupidamine

Krüpto

Pakume abi krüptovaluuta (virtuaalvaluuta) tegevusluba saamisel Eestis. Pakume ka muid seotud teenuseid teie ettevõttele, näiteks AML, dokumentide koostamine, riskianalüüs jne.

Info

2017. aastal võeti vastu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. Selles seaduses täpsustati “virtuaalse väärtuse” mõiste seadusandlikke väljakutseid ning kehtestati meetmed krüptoraha börside ja börside reguleerimiseks. Lisaks võimaldas see seadus tegutseda käibe (kauplemine, investeerimine ja vahetamine) krüptovaluutaväärtuste seaduslikul alusel litsentsi alusel.

Selle seaduse alusel peavad ettevõtted, kes pakuvad klientidele virtuaalsete väärtuste, näiteks krüptoraha, ülekandmise ja säilitamise, vahetamise ja ringluse teenust, saama Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud erilitsentsi.
Litsentsi saab taotleda kahte liiki:

  • Virtuaalvaluuta rahakoti teenuse osutamine
  • Virtuaalvaluuta fiatvaluuta vastu vahetamise teenuse osutamine.

Võimalik on saada kaks litsentsi, mille jaoks täidetakse kummalegi eraldi taotlus.

Info

Tegevusluba saamise info

Tegevusluba saamiseks on kõigepealt vaja kehtestada ettevõtte sise-eeskirjad, töötada välja KYC/AML-poliitika ning analüüsida nii klientide kui ka teenusepakkuja tegevusega seotud riske. Need eeskirjad peavad vastama rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse ettenähtud direktiivile nii Euroopa õigusaktide kui ka Eesti Finantsinspektsiooni seisukohast.

Kui dokumendid on koostatud ja kliendiga kokku lepitud, esitatakse taotlus Finantsinspektsioonile. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kuni 120 kalendripäeva alates taotluse esitamise kuupäevast. Mõnel juhul võib seda tähtaega pikendada. Taotluse esitamisel tuleb tasuda tegevuslubatasu 10 000 eurot. BBCTallinn abistab teid nende tegevuslubade saamisel teie ettevõttele.

Krüptoraha litsentsi saamise sammud Eestis

Ettevõtte asutamine

Esimene samm on ettevõtte asutamine Eestis. Selleks peate end registreerima Eesti Äriregistris ja saama Eestis registreeritud aadressi.

Juriidiline aadress

Üheks krüptovaluuta litsentsi saamise nõudeks Eestis on, et ettevõttel peab olema juriidiline aadress. See tähendab, et ettevõttel peab olema füüsiline aadress Eestis, kus ta saab oma äritegevust teostada ja posti vastu võtta.

Osakapital

Järgmine samm on tagada, et ettevõttel oleks minimaalne osakapital:

  • 100 000 eurot virtuaalvaluutavahetusteenuste puhul, kus virtuaalvaluutasid vahetatakse raha, muude virtuaalvaluutade vastu või vastupidi.
  • 250 000 eurot virtuaalvaluuta ülekandeteenuste puhul, kui tehingud toimuvad osaliselt või täielikult elektrooniliselt virtuaalvaluuta pakkuja kaudu.

KYC/AML

KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti-Money Laundering) on krüptoraha tegevusluba taotlemise protsessi olulised komponendid Eestis. Nende määruste eesmärk on tagada, et virtuaalvaluuta pakkujad tegutsevad võimalikult läbipaistvalt, vastutustundlikult ja turvaliselt ning hoiavad ära rahapesu ja terrorismi rahastamise.

Taotlusprotsessi osana peavad virtuaalvaluuta pakkujatel olema kehtestatud sisemised rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased menetlused, et tuvastada, jälgida ja teatada rahapesu andmebüroole (FIU) kahtlastest tehingutest. See hõlmab klientide isiku tuvastamist ja kontrollimist, tehingute jälgimist ja hoolsuskohustuse täitmist kõrge riskiga klientide suhtes.

Virtuaalvaluuta pakkujate jaoks on oluline, et neil oleksid olemas kindlad ja tõhusad KYC/AML-põhimõtted ja -menetlused, et tagada vastavus Eesti õigusaktidele ja kaitsta oma kliente pettuse eest. KYC/AML nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua karistusi ja tegevusluba tühistamise.

Personal

Krüptovaluuta tegevusluba saamiseks Eestis peab ettevõtte juhatus olema Eesti resident. Lisaks peavad kõik juhatuse liikmed olema kõrgharidusega ning omama vajalikke oskusi ja kogemusi ettevõtte edukaks juhtimiseks. Lisaks peavad juhatuse liikmetel ja osanikud olema laitmatu äriline maine ja puhas karistusregister.

Need personalinõuded tagavad, et ettevõtet juhivad kvalifitseeritud isikud, kellel on edu ja ausus, mis on oluline klientide ja reguleerivate asutuste usalduse loomiseks.

Äriplaan

Äriplaan peaks kirjeldama ettevõtte eesmärke ja strateegiaid krüptovaluutatööstuses edu saavutamiseks. Samuti peaks see sisaldama turuanalüüsi, milles kirjeldatakse tööstusharu praegust olukorda, võimalikke konkurente ja sihtkliente. Lisaks peaks plaanis kirjeldama ettevõtte turundusstrateegiat ja määrama kindlaks meetodid, mida kasutatakse ettevõtte reklaamimiseks ja klientide ligimeelitamiseks.

Finantsprognoosid

Finantsprognoos peaks sisaldama üksikasjalikku prognoosi ettevõtte tulude ja kulude kohta järgmise 1-3 aasta jooksul. See peaks sisaldama tulude prognoosi, kulude prognoosi ja rahavoogude prognoosi. Prognoos peaks sisaldama ka tuluallikate, näiteks teenustasude, tehingutest saadavate komisjonitasude ja muude tuluallikate jaotust.

Sise- ja välisaudiitor

Teine oluline nõue krüptovaluuta tegevusluba saamiseks Eestis on ettevõtte sise- ja välisaudiitori määramine. Siseaudiitor vastutab ettevõtte sisekontrollisüsteemide, finantsaruandluse ja asjakohaste seaduste ja määruste täitmise jälgimise ja hindamise eest. Välisaudiitor seevastu on sõltumatu spetsialist, kes vaatab läbi ettevõtte finantsaruanded ja aruanded ning esitab nende kohta arvamuse.

Sise- ja välisaudiitorid peavad olema kvalifitseeritud ja sõltumatud isikud või äriühingud, kes ei ole otseselt seotud äriühingu igapäevase tegevusega. Nad peavad järgima asjakohaseid eeskirju ja standardeid, näiteks rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid ja Eesti audiitortegevuse seadust.

Sise- ja välisaudiitori määramisega näitab ettevõte oma pühendumust finantsjuhtimise ja läbipaistvuse kõrgete standardite säilitamisele. See aitab ka tagada, et ettevõtte finantsaruanded on usaldusväärsed, täpsed ja ilma oluliste vigadeta, mis on oluline klientide ja sidusrühmade usalduse loomiseks.

Raamatupidamine

Raamatupidamine on iga ettevõtte, sealhulgas krüptoraha teenusepakkujate jaoks väga oluline aspekt. Eesti õigusnormide järgimiseks ja finantsdokumentide terviklikkuse säilitamiseks tuleb järgida nõuetekohaseid raamatupidamistavasid. Oluline on, et kõik virtuaalvaluuta äriga seotud finantstehingud registreeritakse täpselt ja õigeaegselt.

Krüptovaluutateenuste pakkujad peavad Eestis pidama raamatupidamisarvestust, mis vastab Eesti raamatupidamise seadusele. See hõlmab kõigi tehingute, finantsaruannete ja muude asjakohaste dokumentide säilitamist. Samuti on oluline tagada, et kasutatav raamatupidamissüsteem oleks usaldusväärne ja turvaline.

Omavahendid

Selleks, et täita Eestis krüptoraha tegevusloa saamise nõudeid, peab ettevõttel olema piisavalt omavahendeid. Ettevõte peab suutma tõestada ametiasutustele, et tal on piisavalt rahalisi vahendeid oma tegevuse teostamiseks lähitulevikus.

See tähendab, et ettevõttel peab olema tugev finantsseisund ja piisav likviidsus. Ettevõtte finantsaruanded peavad olema korras ja ajakohased ning ettevõttel peab olema selge plaan, kuidas tulevikus tulu teenida.

Lisaks peab ettevõtte raamatupidaja tegema igakuiseid auditeid, et tagada, et ettevõttel on jätkuvalt piisavalt omakapitali, et täita litsentsimisnõudeid. Kui raamatupidaja tuvastab mingeid probleeme või probleeme, peab ettevõtte juhtkond nendega viivitamatult tegelema.

Oluline on märkida, et kapitali adekvaatsuse nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua ettevõtte krüptovaluutalitsentsi tühistamise, millel võivad olla tõsised tagajärjed ettevõtte tegevusele ja mainele. Seetõttu on Eestis krüptovaluutalitsentsi taotlevate ettevõtete jaoks väga oluline, et nad haldaksid oma finantse hoolikalt ja säilitaksid tugeva finantspositsiooni.

Läbivaatamise protsess

Rahapesu andmebüroo vaatab taotluse läbi ning teeb ettevõtte ja selle töötajate suhtes nõuetekohase hoolsuse kontrolli. Läbivaatamisprotsess võtab aega kuni 120 päeva.

Tegevusluba saamine

Kui rahapesu andmebüroo kiidab taotluse heaks, saab ettevõte krüptovaluuta litsentsi, mis võimaldab tal Eestis seaduslikult tegutseda.

Meil BBCTallinnis on aastatepikkune kogemus, et aidata oma kliente krüptovaluutalitsentsi saamise keerulises protsessis Eestis. Alates vajalike dokumentide ettevalmistamisest kuni regulatiivsete nõuete täitmiseni, meie ekspertide meeskond saab teid juhendada igal sammul. Me mõistame nõuetele vastavuse olulisust ja teeme teiega koostööd, et tagada kõigi nõuete täitmine kõrgeimal tasemel. Võtke meiega juba täna ühendust, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me saame aidata teil saada oma krüptovaluutalitsentsi Eestis.

Teenus Hind
Tegevusloa dokumentide ettevalmistamine 10 000€
Riigilõiv (KM ei sisalda) 10 000€
Juriidiline aadress (kuus) alates 350€
Juriidiline toetus (tunnis) 180€
Värbamisabi Sõltuvalt ametikohast

Kõik hinnad on esitatud ilma kohaliku käibemaksuta 20%, mida kohaldatakse vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ, kui teenuse saaja on füüsiline isik, Eesti või Euroopa Liidu juriidiline isik, kellel puudub kehtiv käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Liituge BBCTallinnaga ja võtame teie ettevõtte uutesse kõrgustesse.

Võtke ühendust juba täna, et broneerida konsultatsioon ja saada individuaalne hinnapakkumine!

Kontakt